Om Gjøvik Salgs- og Reklameforening

Gjøvik Reklameforening ble stiftet 19. november 1937. Under årsmøtet 25. februar 1947 ble det vedtatt å forandre foreningens navn til Gjøvik Salgs- og Reklameforening.

 

Gjøvik Salgs- og Reklameforening har satt dype spor etter seg i Gjøvik. Foreningen har vært initiativtaker og pådriver eller delaktig i en rekke prosjekter. Vi kan nevne: Reklamekontrollen, Gjøvik Tiltaksråd, Gjøvik Næringsråd, Butikkfagskolen/Yrkesskolen for handel og kontor, Markedsføringsskolen, BI-Gjøvik, Gjøvik-Marken, Profilhåndbok og Byreklame. Foreningen har arrangert en rekke seminarer, kurs og møter - sittet i ulike komitèer og utvalg med tanke på markedsføring og utvikling av byen og regionen og gitt betydelige økonomisk bidrag til utvikling og utsmykking av byen.

 

Foreningen er medlem av Norges Markedsføringsforbund, og bidro i sterk grad til  gjenoppbyggingen av forbundet etter at det gamle forbundet ble oppløst i 1990. Foreningen mottok i 1991 og 1993 ”Dalsegprisen” som den lokalforeningen i Norge som best kommuniserte med sine medlemmer.

 

Det kan trygt slås fast at foreningen i alle år har gjennomført et program som har gitt medlemmene et tilbud som formålsparagrafen tilsier:

 

  1. Foreningen skal fremme forståelse for markedsføringens samfunnsmessige betydning og funksjon gjennom sin virksomhet.
  2. Foreningen skal arbeide for å koordinere medlemmenes faglige interesser, herunder selv eller i samarbeid med andre utvikle og avholde kurs innen markedsføringens område.

 

 

 

Foreningens formenn

- Guttorm Granum 1937 - 1939

- Alf Michelsen 1940 - 1945

- Erik Bekkevold 1946 - 1947

- Jonas Bjørnerud 1948

- Fritjof Nilsen 1949

- Birger Tangen 1950 - 1951

- Asbjørn Røed 1952 - 1954

- Thor Følling 1955 - 1957

- Arne Lauvdal 1958

- Asbjørn Engebretsen 1959 - 1960

- Jacob Røgeberg 1961 - 1965

- Leif Hasselknippe 1966 - 1968

- Sverre Ingvaldsen 1969 - 1970

- Christen B. ”Tikke” Andresen 1971 - 1987

- Jan W. Lybekk 1988 - 1998

- Olav Borgemoen 1999 - 2008

- Unni Heimdal 2008 - 2010

- Geir Overland 2010 -2012

- Klaus Bratlie 2012 -

 

Foreningens æresmedlemmer

- Guttorm Granum 1954

- Christen B. Andresen 1988

- Leif Hasselknippe 1992

- Jan W. Lybekk 1999

 

Foreningens sekretærer

- Mary Borgersen 1962 - 1970 (markenssekretær)

- Lis Dalseg 1971 - 1972 (markenssekretær)

- Leif Hasselnippe 1972 - 1982 (gjennom Fellessekretariatet)

- Nils-Ivar Slåttsveen 1983 - 1985 (gjennom Gjøvik Næringsråd)

- Rune Aasheim 1986 - 2006 (gjennom Gjøvik Næringsråd)

- Mette Foss Dalseg 2006 - 2010

- Byen vår Gjøvik - 2010 - 2013

- Rune Aasheim 2013 - (gjennom Gjøvikregionen Næringsråd)

GJØVIK SALGS- OG REKLAMEFORENING

Telefon: 97 07 42 10
post@gsrf.no
Postboks 230, 2802 Gjøvik

Besøksadresse:
Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik

2020  |  Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS  |  Adobe Muse