Mustad Næringspark as er Årets Markedsførere 2018

 

Prisen for årets markedsfører i Gjøvik er utdelt hvert år siden 1982. Daværende Kredittkassen (Nordea) i samarbeid med Gjøvik Salgs og Reklameforening innstiftet prisen. Statuttene har vært de samme helt siden starten bortsett fra at den fra 2010 ble endret fra Gjøvik til Gjøvik regionen. Olav Haugen representerer Nordea i juryen. I tillegg er OA ved markedssjef Thomas Edvardsen, og Dialecta kommunikasjon ved Magne Myrtrøen representert i juryen.

 

Juryens arbeid favner bredt og mange bedrifter, personer og produkter er gjenstand for granskning. Vi tilstreber variasjon over tid slik at prisen tildeles mottakere med ulike karakteristika, kun med det felles at de utmerker seg som den beste innen sitt felt. For året 2018 blir prisen tildelt en bedrift som i mange år har vært ekstrem god i sin bransje og som juryen har fulgt nøye. Vi mener bedriften gjennom sitt virke har bidratt til stor verdiskapning i Gjøvik kommune og bidratt til å skape tilflytning og vekst.

 

Det pågår en ganske synlig og åpen kamp mellom Mjøsbyene og Ringsaker kommune som en ny aktør om virksomhetsetablering og dermed større sjans for valg av bosted. Med den infrastruktur utvikling som pågår på den andre siden av Mjøsa med 4-felt motorvei og etter hvert Inter-city jernbane er Gjøvik enn så lenge på defensiven. Gjøvik har stort sett tapt i konkurransen i de senere årene med unntak av fusjon mellom HIG og NTNU. Slik fremstår det i mediene og i stor grad er dette riktig. Det støttes også av nylig statistik om befolkningsutvikling.

 

I skyggen av dette bilde skjer det mye annet og det er her årets prismottaker kommer inn i bildet. Gjennom å transformere gammel industriell bygningsmasse til moderne kontor og forretningslokaler har prismottakeren tiltrukket seg mange nye aktører og beholdt andre som ellers like vel kunne holdt hus andre steder enn Gjøvik. Prismottakeren tilbyr arealer skreddersydd ulike behov og har på den måten klart å skape en næringspark som er pulserende og levende og i stadig utvikling. Det som har skjedd er ingen selvfølge og planene fremover er både ambisiøse, dynamiske og realistiske. Hvor mange som på grunn av dette jobber og bor på Gjøvik finnes det ikke nøyaktige tall på men en slik næringspark har stor påvirkning. Det som er en realitet blir lett sett på som en selvfølge, slik er det ikke. Disse enorme arealene kunne like gjerne stått tomme og utviklet seg negativt.

 

Men nei, på grunn av en meget profesjonell organisasjon med dyktige mennesker og med en eier som evner å tenke fremover, tilpasse seg en ny tid, er næringsparken en stor suksess med stor betydning for lokalmiljøet. Som nabo til NTNU har næringsparken også spilt en betydelig rolle både som utleier men også som arbeidsplass for utallige studenter.

 

At vi i dag også er tilstede på åpningen av Brighthouse understreker riktigheten av betraktningene i sted.

 

På denne bakgrunn er det min store glede å tildele prisen for årets markedsfører Gjøvik regionen 2018 til:

 

Mustad Næringspark AS

Hans Mustad
Terje Solheim

 

 

 

 

GJØVIK SALGS- OG REKLAMEFORENING

Telefon: 97 07 42 10
post@gsrf.no
Postboks 230, 2802 Gjøvik

Besøksadresse:
Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik

2020  |  Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS  |  Adobe Muse