GJØVIKS INITIATIVPRIS

 

Vi gratulerer Tom Torkehagen
med årets Casparpris 2019

 

 

JURIENS BEGRUNNELSE

 

Casparprisen deles ut til personer, en gruppe personer eller foreninger m.v. som i særlig grad har tatt initiativ som har kommet befolkningen til gode, eller har gjort byen kjent utad. Navnet er hentet fra selveste Caspar Kaufeldt, en betydelig person i Gjøviks etablering og historie.

 

Prisen har vært utdelt hvert år med unntak av ett, siden første gang i 1976. Vinneren av prisen for 2019 er dermed medlem i et eksklusivt selskap.

Tildelingen av prisen 2019 går tradisjonen tro til en mottaker som juryen mener oppfyller både statuttene og intensjonen ved Caspar prisen. Den delen av statuttene som spesielt kommer til anvendelse på årets prismottaker er punktet om å komme befolkningen til gode.

 

For at lokalmiljøer skal fungere til glede for spesielt barn og ungdom og de som faller utenfor må noen faktisk skape noe, gjøre noe. I Norge står dugnad som fenomen sterkt, en nødvendighet for et godt oppvekstmiljø og for levende lokalsamfunn. Det er regelen snarere enn unntaket at det offentlige Norge ikke strekker til med tanke på å oppnå nettopp dette. Uten dugnad stopper landet.

 

Slik er det også i Gjøvik og da legger man tydelig merke til det om man er så heldig å ha enkeltpersoner som tar ansvar, setter i gang prosesser, engasjerer andre og faktisk oppnår konkrete resultater, - til glede for så mange. Slike personer gjør en forskjell, er langt mer opptatt av handling enn fine ord. År etter år, i lang tid, en livsstil blir det til.

 

Årets prismottaker har i sitt yrkesaktive liv hatt stor bredde og variasjon. Fra lærer i grunnskolen, ansatt i både privat og offentlig sektor, selvstendig næringsdrivende innen sport og ikke minst eier og sjefredaktør for avisen Samhold fra 1991-1996. Som sjefredaktør så vi hvilket engasjement og energi som bor i prismottakeren, med daglige ledere om alt av tematikk innen Gjøvik, nasjonale og internasjonale temaer men med lokal betydning.

 

Ved siden av jobben har det i hele hans liv vært plass til et engasjement for frivilligheten, for å skape tilbud til de som trenger hjelp, støtte, et sted å komme. Dette har skjedd innen sang og musikk. Her kan det trekkes frem «Hele Gjøvik synger», Ynglingens Radio 3, som dirigent for Ten Sing og programleder på Tenårings Treff TT i en årrekke.

 

I den senere tid har energien og engasjementet funnet nye veier hvor prismottakeren utfører roller både i diverse styreverv men legger vel så stor vekt på aktiv utøvelse av gode handlinger. Eksempelvis besøkes innsatte i Gjøvik fengsel regelmessig, møte og støtte til rusmisbrukere, hjelp til mennesker med angst eller som sliter med ensomhet. Det siste året som leder for kreftarrangementet «Stafett for livet» som ble gjennomført med stor suksess forrige helg.

 

Alt i alt gis Caspar prisen for 2019 til en person med et stort hjerte, et stort engasjement og som ikke nøyer seg med vakre ord men som i aktiv og vedvarende handling gjør en forskjell for sine medmennesker, særlig de som trenger det mest. Han har i hele sitt liv vært en sterk Gjøvik patriot og lever og ånder for byen vår.

 

Vi i GSRF ønsker med dette både å takke for alt som er gjort samt inspirere til videre virke i samme ånd i mange år fremover.

 

Det er en stor glede og ære å tildele Casparprisen for 2019 til

 

Tom Torkehagen

 

 

Se tidligere vinnere

 

 

GJØVIK SALGS- OG REKLAMEFORENING

Telefon: 97 07 42 10
post@gsrf.no
Postboks 230, 2802 Gjøvik

Besøksadresse:
Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik

2020  |  Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS  |  Adobe Muse